Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri biến động do dịch.

TRỌN BỘ