Những nội dung đáng chú ý: Phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử quốc gia; 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; Xử lý các dự án yếu kém theo cơ chế thị trường; Tự lực sản xuất vắc xin phòng dịch là cơ hội cho Việt Nam; Hà Nội đảm bảo an toàn kỳ thi lớp 10; Phương án xét nghiệm giúp Bắc Ninh sớm không chế dịch; Cảnh báo các bộ kit test nhanh Covid-19 trôi nổi trên thị trường; Kiều bào ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19; VTV sẵn sàng cho UEFA Euro 2020; Phát triển các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số.

TRỌN BỘ