Ngày hội non sông diễn ra khi nhiều nơi đang nỗ lực chống dịch COVID-19 cũng khiến cho ngày bầu cử trở nên thật đáng quý. Không chỉ là niềm vui bầu cử hay những vất vả của lực lượng tuyến đầu, mà nơi đang có dịch COVID-19 cũng có những câu chuyện về những cử tri đặc biệt.

TRỌN BỘ