Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng đã thống nhất kế hoạch tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Quyết định được đưa ra sau khi kết thúc diễn tập y tế tại quận Cẩm Lệ, đảm bảo an toàn cao nhất cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

TRỌN BỘ