Những nội dung đáng chú ý: Hải Dương: Xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong khu công nghiệp; Tái chế khẩu trang để đối phó tình trạng ô nhiễm nhựa; Hoàn tất việc chuẩn bị bầu cử cho những người giám sát y tế;...

TRỌN BỘ