Tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi sáng 21/5, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý các địa phương cần rà soát toàn bộ các công việc liên quan, điều chỉnh các phương án cụ thể cho công tác bầu cử, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

TRỌN BỘ