Bắt đầu từ 7h sáng mai (23/5) ngoại trừ những nơi đã tổ chức bầu cử sớm, gần 70 triệu cử tri trên cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu tại gần 85.000 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cho đến giờ phút này cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày hội non sông. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các địa phương trên cả nước theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã rà soát, cập nhập bổ sung danh sách cử tri, cập nhật các phương án làm sao tất cả cử tri đều được thực hiện theo cách an toàn tuyệt đối.

TRỌN BỘ