Những nội dung đáng chú ý: Tăng cường quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam tổ chức thành công ngày hội bầu cử; Niềm tin nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng cao; Giải pháp căn cơ trong phòng chống dịch là vắc xin; 12 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh; Tăng cường phòng chống Covid-19 tại khu công nghiệp; Lắp đặt 3.000 camera giám sát tại khu vực cách ly.

TRỌN BỘ