"Tuyệt đối không để các điểm bầu cử trở thành nơi lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và phải có kịch bản để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra", đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang về công tác chuẩn bị bầu cử vào ngày 6/5.

TRỌN BỘ