Cùng ôn tập về địa lý các vùng kinh tế trong bài giảng đầu tiên của môn Địa lý năm 2021! Chinh phục kỳ thi” là series chương trình truyền hình, bổ trợ kiến thức, hướng dẫn tổng ôn tập, tư vấn hướng dẫn giải đề thi, với tất cả 09 môn học (Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD) có trong kỳ thi THPT.

TRỌN BỘ