Cùng thầy Nguyễn Thành Nam ôn lại về cách dùng phương pháp Véc tơ quay trong bài toán Dao động điều hòa trong số Vật lý đầu tiên. Chinh phục kỳ thi là series chương trình truyền hình, bổ trợ kiến thức, hướng dẫn tổng ôn tập, tư vấn hướng dẫn giải đề thi, với tất cả 09 môn học (Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD) có trong kỳ thi THPT.

TRỌN BỘ