Quá trình vận chuyển, phân phối vaccine từ phòng thí nghiệm đến các trung tâm tiêm chủng vẫn đang gặp khó do những yêu cầu về bảo quản lạnh. Trong khi đó, tại châu Á, Singapore đang được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển vaccine COVID-19 cho toàn khu vực, nhờ vị trí địa lý thuận lợi và sự chuẩn bị kỹ càng của quốc gia này.

TRỌN BỘ