Cùng cô Kim Anh ôn lại kiến thức về Vật chất di chuyển cấp độ phân tử trong số đầu tiên của môn Sinh học nhé! Chinh phục kỳ thi là series chương trình truyền hình, bổ trợ kiến thức, hướng dẫn tổng ôn tập, tư vấn hướng dẫn giải đề thi, với tất cả 09 môn học (Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD) có trong kỳ thi THPT.

TRỌN BỘ