Cùng học với thầy Nguyễn Thành Nam trong bài giảng thứ 2 của môn Vật lý - Máy ảnh, mắt và các tật khúc xạ của mắt. Chinh phục kỳ thi là series chương trình truyền hình, bổ trợ kiến thức, hướng dẫn tổng ôn tập, tư vấn hướng dẫn giải đề thi, với tất cả 09 môn học (Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD) có trong kỳ thi THPT.

TRỌN BỘ