Cùng thầy Toản và thầy Thắng bắt đầu bài giảng Hóa đầu tiên với nội dung: Tổng ôn Hóa 11 nhé! Chinh phục kỳ thi là series chương trình truyền hình, bổ trợ kiến thức, hướng dẫn tổng ôn tập, tư vấn hướng dẫn giải đề thi, với tất cả 09 môn học (Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD) có trong kỳ thi THPT.

TRỌN BỘ