Những nội dung đáng chú ý: Bổ dung nội dung phòng, chống dịch COVID-19 vào chương trình kỳ họp; TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 16; Hà Nội sẵn sàng kịch bản 5 đến 10 nghìn người mắc COVID-19;...

TRỌN BỘ