Chiều 28/7, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thứ nhất Quốc hội khóa XV. Tại Nghị quyết này, để ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Quốc hội đã giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch.

TRỌN BỘ