Một số nội dung đáng chú ý: - Cử tri kỳ vọng vào các đại biểu dân cử - Không khí bầu cử tại các điểm cầu

TRỌN BỘ