Xâm nhập mặn tại ĐBSCL không khốc liệt, nhưng cần chú ý mặn xâm nhập cao bất thường khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về thấp. Đây là những vấn đề mà đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý với các địa phương, trong cuộc kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn ở khu vực này.

TRỌN BỘ