Hạn hán và xâm nhập mặn trong những năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, năm nay, người dân và chính quyền đã chủ động phòng chống hạn mặn ngay từ mùa mưa. Phải hơn 1 tháng nữa mới kết thúc cao điểm hạn mặn, nhưng đến thời điểm hiện tại, những thiệt hại phát sinh từ thiên tai của năm nay được ghi nhận là không đáng kể.

TRỌN BỘ