Những nội dung đáng chú ý: Hải Dương vừa sản xuất, vừa chống dịch COVID-19; Không khí lạnh gây rét cho Đông Bắc Bộ; Không chủ quan trong ứng phó với hạn mặn; Giám sát chặt chẽ quá trình chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới; Đại hội đồng Liên hợp quốc họp về tình hình Myanmar;...

TRỌN BỘ