Đồng bằng sông Cửu Long vùng đồng bằng trù phú, gồm 13 tỉnh, thành phố, với khoảng 17,3 triệu người sinh sống, có hệ thống sông, ngòi, kênh, rạch, đất, nước, môi trường tự nhiên thuận lợi. Tuy nhiên, nhiều năm qua vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng, và hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Làm thế nào để có chiến lược phát triển dài hạn, bền vững… phát huy hết tiềm năng của Đồng bằng Sông Cửa Long là ưu tiên lúc này.

TRỌN BỘ