Mặn trên các sông thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng cao và lấn sâu vào nội đồng. Nhiều khu vực nồng độ mặn đo được đã ở mức 5 - 5 phần nghìn. Tại Hậu Giang, hạn mặn đang diễn biến phức tạp và khó lường, nhưng nhờ sự kiểm soát tốt nên chưa ghi nhận thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp

TRỌN BỘ