Nhóm 'Trừ quỷ Bảo Lộc' chữa bệnh theo phương pháp mê tín dị đoan, tà giáo đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sau nhiều lần Tòa Giám mục Đà Lạt ra thông cáo, thư định hướng thì những kẻ cầm đầu nhóm này vẫn không chấp hành. Cơ quan chức năng vì thế đã vào cuộc xử lý.

TRỌN BỘ