Trong khi các cơ quan chức năng cả nước đang chung sức để dập tắt đại dịch bệnh Covid-19 và phần nào khống chế được dịch bệnh, thời gian gần đây đã xuất hiện một đối tượng lợi dụng tình hình này để truyền bá các hoạt động khám chữa bệnh mê tín dị đoan và chuộc lợi bất chính. Thậm chí họ còn tự in những tấm danh thiếp để quảng bá hoạt động vi phạm của mình. Nắm được thông tin này, phóng viên của Chuyển động 24h đã thâm nhập vào các cơ sở khám chữa bệnh trái phép tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và ghi lại nhiều hình ảnh khám chữa bệnh tại cơ sở này.

TRỌN BỘ