Sau khi Đài THVN phản ánh về tình trạng khám chữa bệnh bằng mê tín dị đoan tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, công an thành phố Vĩnh Yên đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Vĩnh cùng con gái đến trụ sở công an để làm việc. Trước cơ quan công an, đối tượng này vẫn khẳng định có thể chữa được bệnh bằng phương pháp ợ hơi, nhổ nước bọt.

TRỌN BỘ