1 cơ sở tên là CLB tình người có thể đang núp bóng từ thiện để trục lợi. CLB Tình Người trực thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng. Đây là công ty tư nhân, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhưng lại thành lập CLB đứng ra nhận tiền từ thiện của hàng trăm nghìn người. Tổ chức này đã xuất hiện nhiều năm nay, thành lập được trụ sở tại một số tỉnh thành phố. Với danh nghĩa từ thiện, và cách thức lôi kéo thành viên mới rất bài bản, CLB này đã có tới hàng chục, thậm chí cả trăm nghìn thành viên tham gia

TRỌN BỘ