Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 3.500m2 rừng phòng hộ xã Ninh Tây đã bị dọn sạch. 92 cây căm xe hàng chục năm tuổi bị triệt hạ, 21 cây bị đốt cháy đen, chơ vơ nằm chờ chết.

TRỌN BỘ