Vấn đề được dư luận quan tâm là vì sao việc phá rừng chỉ được phát hiện và ngăn chặn khi đã có tới hàng nghìn m2 rừng phòng hộ bị phá? Lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương có trách nhiệm như thế nào khi để xảy ra sự việc phá rừng này?

TRỌN BỘ