Câu chuyện đã trở nên phức tạp hơn khi lâm tặc lại chính là những người dân trong cùng một xã. Những mâu thuẫn xung đột giữa một bên là người dân bảo vệ rừng và một bên là các đối tượng phá rừng đã kéo dài từ nhiều năm nay.

TRỌN BỘ