Chỉ trong vòng một tháng qua, cơ quan chức năng tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã phát hiện hàng chục vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng, thiệt hại hàng chục ha rừng.

TRỌN BỘ