Một trong những lý do lớn nhất khiến con người thất bại là do sợ phải đối diện với nó. "Nỗi sợ thất bại dẫn đến thất bại".

TRỌN BỘ