Người ta thường bảo, có khổ đau, mới hiểu được trọn vẹn cảm giác hạnh phúc thật sự là gì. Thế nên có những người, để tìm được hạnh phúc, là cả một hành trình đánh đổi, hy sinh…

TRỌN BỘ