“Không được làm việc từ xa, thì nghỉ tìm chỗ khác” là suy nghĩ của một bộ phận người trẻ hậu COVID-19. Mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp ngày càng bình đẳng, và để giữ chân nhân viên, nhiều doanh nghiệp phải áp dụng mô hình làm việc kiểu mới "Hybrid Working - Nửa trực tiếp nửa trực tuyến"

TRỌN BỘ