Đúng như tính toán của ông trùm, Viên “cóc” đã nhận tội thay cho Lê Thành. Trong khi đó, Phan Hải bận rộn lập đế chế cho riêng mình đến mức xao nhãng cả cô bồ Hương “Phố”…

TRỌN BỘ