Đám cưới của Lê Thành với Bích Ngọc bất thành và Lê Thành bị công an bắt khiến ông trùm giận dữ, lo lắng. Câu hỏi ai là tay trong được cài vào Phan Thị lại nhức nhối.

TRỌN BỘ