iệc cứu A Lý thoát chết đã khiến Lương Bổng phải nhận lời phán xử từ ông trùm Phan Quân. Và phán quyết ấy chính là khẩu súng được ông trùm đưa tận tay Lương Bổng.

TRỌN BỘ