Coi nhẹ quy định Phan Thị, bà Hồ Thu và Khải “sở khanh” đều phải chịu phán xử nghiêm khắc của ông trùm. Trong khi đó, Thế “chột” tuyên bố mình mới là cha đẻ của Lê Thành.

TRỌN BỘ