Tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp hết năm 2020 đạt 2,65%, giá trị xuất khẩu 41,25% tỷ USD. Những con số ấn tượng cho thấy ngành nông nghiệp đã làm tốt vai trò bệ đỡ cho nền kinh tế Việt Nam trong một năm đầy biến động. Đặc biệt những mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã cho sự thay đổi mạnh về chất, là "trái ngọt" của quá trình chuyển đổi từ sản xuất đến bán hàng.

TRỌN BỘ