Với thế mạnh có 12 cửa khẩu đường bộ kết nổi với Trung Quốc, Lạng Sơn trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa đường bộ với Trung Quốc lớn nhất cả nước. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ tốc độ tăng trưởng từ 9 - 10%.

TRỌN BỘ