Giữa bối cảnh nhiều nền kinh tế trên thế giới có mức tăng trưởng âm trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam nổi lên là một điểm sáng về tăng trưởng. Tổng cục Thống kê ước tính GDP của nước ta tăng 2,91% trong năm nay và dự báo nền kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi rõ nét từ giữa năm 2021.

TRỌN BỘ