Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nêu rõ 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số, trong đó có ngành Nông nghiệp. Bên cạnh đầu tư chế biến, chú trọng thị trường nội địa, chuyển đổi số được xem là 1 hành trình liền mạch để thay đổi bộ mặt nông nghiệp Việt Nam dù còn nhiều thách thức đầu tư công nghệ ban đầu. Thông tin được nhấn mạnh tại "Hội nghị chuyển đổi số trong Nông nghiệp" trong khuôn khổ Ngày chuyển đổi số Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội.

TRỌN BỘ