Theo kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics và GDP của Việt Nam đạt 5 - 6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15 - 20%. Trong nửa đầu năm nay, logistics Việt Nam cũng đón nhiều tín hiệu khả quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Nhưng làm thế nào để lĩnh vực này của Việt Nam được cải thiện góp phần nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu, phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương.

TRỌN BỘ