Khảo sát mới đây cho thấy với mỗi người sử dụng điện thoại thông minh thì đều có từ 2 - 3 trò chơi điện tử trong điện thoại của mình. Chính con số này đang mở ra 1 cơ hội rất lớn cho các thương hiệu, các nhãn hàng trong việc tiếp cận khách hàng thông qua quảng cáo trên các trò chơi điện tử.

TRỌN BỘ