Báo cáo ứng dụng di động 2021 do Appota Group phát hành so với năm 2019, doanh thu qua kho ứng dụng của thị trường game năm 2020 đã chứng kiến mức tăng vượt bậc 40% và dự báo đạt 205 triệu USD vào năm 2021. Vậy cơ hội nào cho game "made in Vietnam"? Cùng trao đổi với ông Bùi Đức Hạnh - Giám đốc vận hành Soha Game.

TRỌN BỘ