Thu hút thêm khoảng 7,8 tỉ USD rót vốn, kỳ lân đầu tiên hình thành, Thanh toán qua điện thoại di động tăng trưởng 125% cả về số lượng và giá trị. Đây là những dấu hiệu cho thấy thị trường Fintech Việt Nam trong năm qua đã thực sự bùng nổ… Chiến lược đốt tiền của các doanh nghiệp có hiệu quả như kỳ vọng. Cùng trao đổi với Ông Ôn Như Bình, Giám đốc Chiến lược kinh doanh VNPay

TRỌN BỘ