Người cao tuổi là nhóm "đối tượng dễ bị tổn thương" trong đại dịch COVID-19, rất cần sự quan tâm, động viên, săn sóc của người thân và người chăm sóc. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người cao tuổi, đại dịch COVID-19 còn gây nên những tác động đến vấn đề tâm lý ở người cao tuổi. Vấn đề tâm lý này đến từ đâu và "sức khoẻ tinh thần" có vai trò quan trọng như thế nào nhất là trong trường hợp khi cả nhà là F0. KHI NHÀ CÓ F SỐ 8 đã tìm đến hai bác sĩ uy tín để có câu trả lời cho những trường hợp này với đề tài "F đặc biệt: Người cao tuổi trong nhà".

TRỌN BỘ