Hàng nghìn học sinh thành trẻ mồ côi, nhiều gia đình thiếu thiết bị học trực tuyến… Trong giai đoạn khó khăn này, đâu là những giải pháp cấp bách để người lớn kịp thời chăm lo thể chất và tinh thần cho con em?

TRỌN BỘ