uổi trẻ Việt Nam - những người đại diện cho thế hệ mới của đất nước. Họ đang hàng ngày, hàng giờ cống hiến, đóng góp sức mình cho sự phát triển đi lên của cả dân tộc. Dựa trên 4 khía cạnh: Thịnh Vượng Tài Chính, Thịnh Vượng Tinh Thần, Thịnh Vượng Cộng Đồng và Thịnh vượng Thể Chất, những khát vọng vươn tới thành công cũng chính là nguồn cảm hứng mà các nhân vật của Khát Vọng Việt Nam lan toả tới cộng đồng. “Khát vọng Việt Nam” là dự án mang tính truyền cảm hứng cộng đồng do VTV Digital và VPBank đồng tổ chức. Chương trình là những câu chuyện về những người trẻ năng động, sáng tạo, dám đương đầu thử thách, bứt phá và đóng góp những giá trị tích cực vì một Việt Nam thịnh vượng.

TRỌN BỘ