Sau thời gian dài chiến đấu với COVID-19, rất nhiều F0 đã khỏi bệnh. Vậy việc trở về gia đình sau khi xuất viện hay F0 cách ly tại nhà giờ khỏi bệnh có điều gì cần lưu ý? Hậu F0 và những "rào cản" cuối cùng để chính thức “tái hoà nhập” là gì? Xem ngay KHI NHÀ CÓ F số 11 để biết câu trả lời.

TRỌN BỘ